Đố Vui Thánh Kinh Chúa Nhật II Mùa Chay A

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A

Mt 17, 1-9

TIN MỪNG

1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.

1  After six days Jesus took Peter, James, and John his brother, and led them up a high mountain by themselves.

2 And he was transfigured before them; his face shone like the sun and his clothes became white as light.


3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! “6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ! “8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

3  And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him.

4 Then Peter said to Jesus in reply, “Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make three tents  here, one for you, one for Moses, and one for Elijah.”

5 While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them,  then from the cloud came a voice that said, “This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him.”

6  When the disciples heard this, they fell prostrate and were very much afraid.

7 But Jesus came and touched them, saying, “Rise, and do not be afraid.”

8 And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone.


9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”

9  As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, “Do not tell the vision 9 to anyone until the Son of Man has been raised from the dead.”

I. TÔ MÀU


Chủ đề của hình này là gì ?

… … … … … … … … … … … … … … …

Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 17,2

… … … … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A

01. Những môn đệ được Đức Giêsu đem theo mình khi Ngài Hiển Dung trên núi là ai?

a. Ông Phêrô – Giacôbê – Gioan

b. Ông Tôma – Giacôbê – Gioan

c. Ông Phêrô – Tôma – Gioan

02. Vị ngôn sứ đã đàm đạo với Đức Giêsu.

a. Ngôn sứ Êlia

b. Ngôn sứ Mikha

c. Ngôn sứ Giôna

d. Ngôn sứ Hôsê

03. “Lạy Ngài, chúng con ở đây thì thật là hay”. Đây là lời của ai?

a. Môn đệ Gioan

b. Môn đệ Phêrô

c. Môn đệ Giacôbê

d. Môn đệ Tôma

04. Nhà lập pháp đã đàm đạo với Chúa Giêsu.

a. Ông Giosuê

b. Ông Gamaliên

c. Ông Giuse

d. Ông Môsê

05. “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về người, các ngươi … … … .”

a. Hãy vâng nghe lời Người

b. Hãy đi theo Người

c. Hãy tùng phục Người

d. Hãy làm môn đệ Người

III. Ô CHỮ

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A


Những gợi ý

01. Môn đệ được Đức Giêsu đem theo mình khi Ngài Hiển Dung trên núi. (Mt 17, 1)

02. Khi nghe tiếng phán từ đám mây, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mt 7, 5)

03. Vị ngôn sứ đã đàm đạo với Đức Giêsu.

(Mt 17, 3)

04. Môn đệ được Đức Giêsu đem theo mình khi Ngài Hiển Dung trên núi. (Mt 17, 1)

05. Sau khi kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất, Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo “… … … , đừng sợ”. (Mt 17, 7)

06. “Đây là … … … của Ta, Ta hài lòng về Người”. (Mt 17, 5)

07. Khi Đức Giêsu biến hình đổi dạng, y phục của người trở nên trắng tinh như gì ? (Mt 17, 2)

08. Người đã dẫn các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê lên nhí cao và biến hình đổi dạng trước mặt các ông. (Mt 17,1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

IV. CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”

Tin mừng thánh Mátthêu 17, 5

LỜI GIẢI ĐÁP

II. TRẮC NGHIỆM CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A

01. a. Thần Khí

02. c. 40 ngày đêm

03. a. Còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

04. a. Thiên Chúa của ngươi.

05. c. Phải thờ phượng 1 mình Ngài mà thôi.

III. Ô CHỮ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A

01. Ăn chay (Mt 4, 1-2)

02. Bái lạy (Mt 4, 11)

03. Bốn mươi (Mt 4, 2)

04. Cám dỗ (Mt 4, 2)

05. Hòn đá (Mt 4, 3)

Hàng dọc : CÁM DỖ

NGUYỄN THÁI HÙNG3 phản hồi

 1. 1.phero
  2.kinhhoang
  3.elia
  4.gioan
  5.choidaydi
  6.conyeudau
  7.anhsang
  doc: hien dung

  • bạn đang thiếu một câu trả lời số 8, bạn trả lời luôn cho đủ nhé

 2. 8: Dung Nhan

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: